(GMT+5) | 30.09.2023

Kholmuradov Akmal Arslanovich

Address: Dustabad city, Navjiron str., Building 1

Phone: 0 370 56-72-080

Fax: 0 370 56-72-080

E-mail: quyichirchiq93@mail.ru

Website: quyichirchiq.toshvil.uz

E-hat: quyichirchiq.t@exat.uz

Reception days: Friday from 10:00 to 12:00

Charter of the khokimiyat of the Kuyichirchik region

Quyichirchiq tumani