(GMT+5) | 09.08.2022

QISHLOQ XO'JALIGINI ISLOH QILISH CHORA-TADBIRLARI AMALGA OSHIRILMOQDA

Xususan, Toshkent tumanida 2022-2026 yillar davomida 464 gektar er maydonlarida dehqon xo'jaliklari tashkil etilishi belgilangan bo'lib, 2022 yil uchun belgilangan reja 178 gektar er maydonida kamida 442 ta dehqon xo'jaliklari tashkil etilishi va kamida 442 ta yangi ish o'rinlari yaratilishi ko'zda tutilgan.