(GMT+5) | 31.01.2023

Zombot sharsharasi

Mazkur sharsharaning balandligi taxminan 25-30 metrni tashkil etadi. Sharshara to'g'ri borib kosasimon toshga tushadi, lekin uni uzoqdagi so'qmoqdan asosiy jilg'ani ko'rib bo'lmaydi. U chiqish qiyin bo'lgan Zombot soy darasida joylashgan, oqimi o'rtacha bo'lgan Ko'ksuv daryosi yonbag'rida. Faqat uni qidirib topish biroz mushkul vaziyatni tug'dirishi mumkin.

Sharsharaning o'zi va o'ni o'rab turgan tog' juda xushmanzara: tosh quduqqa suvning sharqirab tushishi Ko'ksuv qarama-qarshi qoya silsilasidan ko'rinib turadi va undagi tushayotgan shaffof suv — Zombot sharsharasi sanaladi.

Uni borib ko'rishning eng yaxshi pallasi — yoz oylarining boshlari.

avatar.jpg